Teknopark Yönetimi

Prof. Dr.
Tuğrul KANDEMİR

Genel Müdür

Dr. Öğr. Üyesi
Ersan MERTGENÇ

Genel Müdür Yardımcısı
(Afyonkarahisar)

Prof. Dr.
Metin GÜMÜŞ

Genel Müdür Yardımcısı
(Uşak)

Yıldız EVRENKAYA

Proje Koordinatörü

Murat ÖZTÜRK

Proje Uzmanı

Sadık Enes BAYAR

Proje Destek Birimi