Öğrenciler İçin Avantajlar

Ön kuluçkada yer almaları durumunda;

  • 1 yıl boyunca, Ücretsiz yer temini,

  • Ücretsiz internet,

  • Ücretsiz elektrik.