AFYON UŞAK ZAFER TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

Afyonkarahisar ve Uşak illerinden toplam 20 kurum ve kuruluş katılımıyla Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması için Kurucu Heyet oluşturularak Kurucu Heyet Protokolü imzalanmıştır.  “Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Zafer Teknopark AŞ.) Bakanlar Kurulunun 19.12.2015 tarih ve 29567 Sayılı kararı ve Resmi Gazetede yayımlanarak, 23.03.2016 tarih ve 13540 sicil numarası ile tescil ve ilan edilerek 20.07.2016 tarihinde ilk kira sözleşmelerinin imzalanması ile faaliyetlerine başlamıştır.

Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Türkiye’de iki ilde bulunan farklı yükseköğretim kurumu ortaklığında kurulan İlk Teknopark olma özelliğine sahiptir. Afyon Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve iki ilde faaliyet gösteren 15 kamu ve özel sektörün iştirakleri ile 17 ortağı olan bir kurumdur.

Zafer Teknopark A.Ş. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, şirket ana sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu gözetiminde faaliyetlerini yürütmektedir. Bölgenin Afyonkarahisar’da bir, Uşak ilinde bir olmak üzere iki Teknopark alanı mevcuttur bunlar;

– Afyonkarahisar ilinde Ahmet Necdet Sezer Kampusu içerisinde (4.613m2 açık -2.224m2 kapalı),

–  Uşak ilinde Uşak OSB Teknopark (6.000 m2)

      Bu alanlardan Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde Afyon Kampüs Teknopark 4.623m2 alanda 2.224 m2 fiziki yapılanması olduğu için 2016 yılında faaliyete geçmiş, Uşak OSB Teknopark alanımızda fiziki yapılanma tamamlanmadığı için şu ana kadar faaliyet gerçekleşmemiştir.  Uşak OSB Teknopark alanı ise 2019 yılı içerisinde Uşak OSB Müdürlüğü tarafından Bölge alanı içerisinde Teknopark binası için inşaat ve yapım işleri işi ihalesi yapılarak, bina inşaatına başlanmıştır. Süreç halen Uşak OSB Müdürlüğü tarafından takip ve finanse edilmekte olup 2020 yılı Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

—  Zafer Teknopark Temmuz/2020 itibariyle 18 girişimci firma ile %100 doluluk kapasitesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

—  Kuruluşundan günümüze Zafer Teknopark ’da toplam 79 Ar-Ge projesi bağımsız hakemler tarafından değerlendirmeye tabi tutulmuştur.