GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Metin GÜMÜŞ, 1973 yılında Mardin’de doğdu. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Bir süre İ.E.T.T. Genel Müdürlüğünde Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv A.B.D.’da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında, Doktora eğitimini ise 2005 yılında tamamladı. Danimarka‘da Brüel & Kjǽr firmasında otomotiv sanayindeki akustik uygulamalarla ilgili eğitim aldı. 2006 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör olan Metin GÜMÜŞ, 2013 yılında Florida International University, Engineering Center’da, Otomotiv Mekatroniği konularında çalışmalarda bulundu. 2010-2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Metin GÜMÜŞ, 2010-2014 yılları arasında Teknoloji Fakültesi dekan yardımcılığı, 2014 yılında Marmara Üniversitesi genel sekreterlik görevlerini yürüttü. Şubat 2018 tarihinden itibaren ise Uşak Üniversitesi rektör yardımcılığı görevini yürütmektedir.

7 adet projede yürütücü ve 2 adet projede araştırmacı olarak çalışan Metin GÜMÜŞ 2 adet doktora ve 9 adet yüksek lisans tezi yönetmiş ve halen 2 adet doktora tezi yöneticiliği yapmaktadır. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Araştırıcılara Destek Projesi ödülleri olan Metin GÜMÜŞ’ün 28’i uluslararası SCI yayını olmak üzere çok sayıda yayını bulunmaktadır. TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlarda panelist, hakem, izleyici ve denetçi olarak çeşitli görevlerde bulunan Metin GÜMÜŞ çok sayıda uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. Otomotiv elektroniği, içtenyanmalı motorlar, servis tekniği gibi konularda lisans dersleri vermekte olup, içten yanmalı motorlar termodinamiği, içten yanmalı motorlarda karışım oluşturma teknikleri, alternatif gaz yakıtlarının içten yanmalı motorlarda kullanımı, içten yanmalı motorlarda ileri test teknikleri, motorlu taşıtlardan kaynaklanan gürültü ve kontrolü gibi lisansüstü derslerini vermektedir. Otomotiv elektroniği, alternatif gaz yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanımı, yanma, motorlu taşıtlarda gürültü ve kontrol teknikleri, faz değiştiren malzemelerin içten yanmalı motorlara uygulanması gibi konularda akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Metin Gümüş çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sosyal sorumluluk görevlerini de sürdürmektedir.