Yönetim Kurulumuzun 02.12.2020 tarih 2020/06 no’lu kararı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.01.2021 Perşembe günü Saat 11:00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Merkez/Afyonkarahisar adresinde bulunan Sosyal Tesisler Binası Konferans Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekâletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

Toplantı Tarihi         : 21 Ocak 2021- Perşembe

Toplantı Saati           : 11:00

Toplantı Adresi         : Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Merkez/Afyonkarahisar adresinde bulunan Sosyal Tesisler Binası Konferans Salonu.

Gündem:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Toplantı başkanlığının oluşturulması,
  3. 2019 ve 2020 yılı yönetim kurulu faaliyet raporlarının, finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve kabul edilmesi,
  4. Yönetim kurulunun ibra edilmesi
  5. Dilek ve Temenniler,
  6. Kapanış.

https://zaferteknopark.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/Olağan-Genel-Kurul-Davet-.docx