Avantajlarımız

Avantajlarımız

Zafer Teknopark Türkiye’nin sanayi bölgesinde olması ve üretebilir alanları barındırması nedeniyle diğer teknoparklardan farklı bir özellik göstermektedir. Bilginin Ar-Ge’ye, Ar-Ge’nin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüştürüleceği bölgede Zafer Teknopark birçok avantajı bünyesinde barındırmaktadır.

 • Bölgenin sanayi ekosistemi içerisinde yer alması,
 • Uygulanabilir alanlar barındırması,
 • TGB Vergi Muafiyetleri,
 • Devlet Teşvikleri,
 • Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri ileri teknoloji yoğun ürünler üretmek,
 • Kümelenme ortamı yaratarak firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak,
 • Laboratuvar, Test Merkezi, Tasarım ve Prototip Merkezlerinden faydalanılması,
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğinin somut anlamda gerçekleştirilmesi,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için ortak alt yapının sağlanması,
 • Nitelikli eleman yetiştirmesi,
 • Kuluçka Merkezi ve Ön Kuluçka Merkezinin sistematik şekilde desteklenmesi,
 • Ortak Kullanım Atölyelerinin bulunması,
 • Ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan sigorta priminin yarısı hazine tarafından karşılanır.
 • Katma Değer Vergisi Muafiyeti

Teknoparklarda içinde üretilen uygulama yazılımlarının satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, farklı iş sektörleri, internet, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.

 • Teşvikler
 • Teknoparkta yer alan işletmeler aşağıdaki devlet destek programlarından faydalanabileceklerdir.
 • Kosgeb Destek Programları
 • Bölgenin Teknopark Ankara birlikte sanayinin de vizyonunu değiştirmesi planlanmaktadır.
 • Devlet Teşvik ve Destekleri
 • Muafiyetler
 • Kurumlar vergisi Muafiyeti

Teknoparklarda yer alan firmaların AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkaracakları ürünlerin lisans, satış ve kiralamasından elde edilen kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır

 • Gelir Vergisi Muafiyeti
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalarda görev alan AR-GE personeli, araştırmacı ve yazılımcı ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.
 • Sigorta Prim Desteği
 • Tübitak Destek Programları
 • Afyon Kalkınma Ajansı Destek Programları
 • Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları
 • Ekonomi Bakanlığı Destek Programları
 • Teşvikler

Teknoparkta yer alan işletmeler aşağıdaki devlet destek programlarından faydalanabileceklerdir.

 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destek Programları
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Avantajı
 • Teknoparklarda, yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge/yazılım personeli çalıştırılabilme avantajı

Teknoparkta yer alan işletmeler aşağıdaki devlet destek programlarından faydalanabilecekler.

 • Kosgeb Destek Programları ( http://www.kosgeb.gov.tr/ )
 • Tübitak Destek Programları ( http://www.tubitak.gov.tr/ )
 • Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destek Programları (http://www.sanayi.gov.tr/ )
 • Ekonomi Bakanlığı Destek Programları (http://www.ekonomi.gov.tr/ )
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destek Programları (http://www.ttgv.org.tr/tr )
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Avantajı