için Fırsatlar

Öğretim üyelerinin Bölgede faaliyete başlamaları durumunda, yukarıda 1. maddede sayılan avantajlara ek olarak aşağıdaki şekilde yararlarda sağlamaktadır

  • Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.