Akademisyenler İçin Avantajlar

Öğretim üyelerinin Bölgede faaliyete başlamaları durumunda, yukarıda 1. maddede sayılan avantajlara ek olarak aşağıdaki şekilde yararlarda sağlamaktadır

  • Bölgelerde görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulmaktadır.
  • Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulu izni ile yaptıkları araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmektedirler.